Category: Симпосион „Теологија у јавној сфери“

Видео записи – Други годишњи симпосион „Теологија у јавној сфери“ 2015.

 

Промоција зборника радова са првог симпосиона „Теологија у јавној сфери 2014.“

Сaмo дjeлoвaњeм прeмa другимa и рaзгoвoрoм o свим сфeрaмa живoтa мoжe сe прeвaзићи свeoпштa кризa кoja je зaхвaтилa и тeoлoгиjу

Први годишњи симпосион „Теологија у јавној сфери“ – 8-10. фебруар2014.

Епархија Захумско-Херцеговачка и Приморска, у склопу прославе Епархијских дана 2014., организовала је од 8. до 10. фебруара симпосион на тему

ЕПАРХИЈСКИ ДАНИ 7-11. фебруар 2014.

Епархија Захумско-Херцеговачка и Приморска од 7. до 11. фебруара организује Епархијске дане којима прославља Славу епархије уз низ свечаности и