Симпосион „Теологија у јавној сфери“ – Промоција зборника радова првог годишњег скупа