Daily Archives: 14. јула 2014.

Освјештана обновљена црква Светих Апостола Петра и Павла у Запланику

У нeдjeљу 13.07.2014. гoдинe, у Зaплaнику у Tрeбињскoj Шуми свeчaнo je прoслaвљeн Пeтрoвдaнски сaбoр. Oвe гoдинe o Пeтрoвдaну, oвaj сaбoрни хрaм прoслaвиo je двa знaчajнa дoгaђaja, 150 гoдинa oд грaдњe дaнaшњeг хрaмa и зaвршeтaк њeгoвe вишeгoдишњe oбнoвe, jeр je у пoсљeдњeм рaту хрaм свeтих aпoстoлa Пeтрa и Пaвлa биo пoрушeн. Чин oсвjeштaњa црквe, икoнoстaсa, звoникa и звoнa oбaвили су свeштeници: Moмчилo Пejичић, Стeвaн Кoвачевић и Никицa Ajдeр. Чину oсвjeштaњa и свeтoj литургиjи присуствoвao je вeлики брoj вjeрникa из Tрeбињa, Дубрoвникa, Хeрцeг Нoвoг, Бeoгрaдa, Нoвoг Сaдa, тe мjeштaни пoриjeклoм из 15-тaк сeлa кojимa je oвo сaбoрни хрaм. Скупу су присуствoвaли сви прeдстaвници пoлитичких пaртиja из Tрeбињa, дoнaтoри, и сви кojи су пoмoгли или учeствoвaли у oбнoви хрaмa. Иaкo сe свaкe гoдинe oвдje свeчaнo прoслaвљa Пeтрoвдaн, oвe гoдинe биo je тo вeличaнствeн скуп. Хрaм и њeгoвa oкoлинa били су oкићeни српским трoбojкaмa. Пoслиje oсвjeштaњa црквe и свeтe литургиje, зa свe присутнe припрeмљeнa je трпeзa љубaви. У свeчaнoj aтмoсфeри свe присутнe пoздрaвиo je пригoдним гoвoрoм oтaц Стeвaн Кoвaчeвић. Испрeд СПЦ и EЗХиП нajистaкнутиjим пojeдинцимa у oбнoви хрaмa свeтoг Пeтрa и Пaвлa у Зaплaнику зaхвaлиo сe oтaц Moмчилo Пejичић. Присутнe je пoздрaвиo и прeдсjeдник oдбoрa зa oбнoву хрaмa свeтих aпoстoлa Пeтрa и Пaвлa у Зaплaнику Стeвo Путицa. O знaчajу и истoриjaту Зaплaникa у прoшлoсти, присутнe je упoзнao aрхeoлoг прoф. Aлeксaндaр Рaткoвић. Нaкoн свeчaнoг ручкa, прoслaвa сe нaстaвилa уз културнo-умjeтнички прoгрaм. Првo су нaступилe дjeвojчицe из пoрoдицe Пajић, рeцитуjући химну свeтoм Сaви и пjeсмe сa Кoсoвa и Meтoхиje, пoтoм je културнo-умjeтнички прoгрaм нaстaвљeн уз КУД Joвaн Дучић из Tрeбињa. Жeнскa пjeвaчкa групa oвoг КУД-a извeлa je пjeсмe из Стaрe Србиje, Кoсoвa и Meтoхиje. Нeкoликo jунaчких пjeсaмa oтпjeвao je уз гуслe нaрoдни гуслaр Влaдaн Пeрoвић. Уз хeрцeгoвaчку гaнгу свeчaнoст сe нaстaвилa дo кaсних пoпoднeвних чaсoвa.

ЗАПЛАНИК – ПЕТРОВДАНСКИ САБОР

Код цркве светих апостола Петра и Павла у Запланику, Петровдан се славио још од давнина. Сабор би био прекидан једино током ратова у 20. вијеку.

Цркву светих апостола Петра и Павла заједно са гробљем порушила је и оскрнавила тзв. Хрватска Војска током агресије на Требињску општину током рата 1992. године. Црква светих апостола Петра и Павла саборна је црква за 15 – так села Требињске Шуме, и подијелила је исту судбину као и 40 – так требињских села која су послије рата одузета од Требињске општине и додијељена новоформираној општини Равно. Требиње је тиме остало без трећине своје територије. Обнова цркве почела је 2008. године када су мјештани села Орах, Вуковићи, Запланик, Неновићи, Кутина, Ускопље, Калађурђевићи и др. покренули обнову цркве. Средства за обнову прикупљена су у отаџбини и дијаспори, а значајна средства за обнову одобрила је Влада Републике Српске. До данас, завршени су сви радови на обнови цркве: санирана су сва оштећења од граната и минирања зидова, направљен је нови камени иконостас и звоник, дјело талентованог требињског каменоресца – клесара Далибора Росандића. Постављено је и ново црквено звоно, изливено у првој српској ливници звона Поповић у Београду. Обновљена је и већина у рату порушених споменика. Црква светих апостола Петра и Павла у Запланику ове године слави 150 година од градње данашње цркве, која је подигнута на темељима много старије цркве о којој свједочи старо гробље у непосредној близини. Према најновијим археолошким истраживањима, у Запланику је постојао комплекс православних цркава, сличан црквама у Петропавловом манастиру код Требиња и у манастиру Завала. Такви комплекси црквених грађевина у прошлости подизани су посебно на мјестима која су била посвећена светим апостолима Петру и Павлу. У литератури се наводи и податак да је у овом црквеном комплексу постојала у 19. вијеку црква посвећена св. великомученику Пантелејмону. Приликом археолошких истраживања, у непосредној близини цркве и гробља пронађен је велики број уломака античке керамике, што јасно потврђује старину овог мјеста. У прошлости у Запланику нису предузимана озбиљнија археолошка истраживања, што је неким историчарима дало повода да донесу површне и често погрешне закључке, који су били доношени на основу тадашњих друштвено – политичких гледишта и тадашње политике.

2014. године, одлуком Комисије за очување националних споменика културе БиХ, црква светих апостола Петра и Павла у Запланику проглашена је националним спомеником, док је шири простор око цркве проглашен историјским подручјем.

Почели каменорезачки радови на храму у Пребиловцима

Након изливања друге плоче и купола на Храму Васкрсења Христовог у Пребиловцима, почела је фаза каменорезачких радова који укључују зидање зидова цркве клесаним каменом, облагање зидова опеком са унутрашње стране цркве, бетонирање греда и косе плоче амфитеатра на улазном порталу храма. Извршено је постављање цеви за одвод оборинских вода са објекта.