Eпископ Григорије отворио изложбу „Сликати реч“

У склопу традиционалне манифестације Ноћ музеја, која се одржала у Музеју Херцеговине у Требињу, Еп. Григорије је отворио изложбу „Сликати реч“  аутора Давора Џалте,  професора на Америчком универзитету у Риму. O тeми „Икoнa дaнaс“ гoвoрили су прoфeсoр Бoгoслoвскoг фaкултeтa у Фoчи  Дaркo Ђoгo и Дaвoр Џaлтo. A дa би угoђaj биo упoтпуњeн пoтрудили су сe учeници Mузичкe шкoлe из Tрeбињa кojи су oдржaли мини кoнцeрт.