Исус Христос је Исти, данас, јуче, довека

документ