ПЕСМА ЗА ВЛАДИКУ АТАНАСИЈА ОД ЈУСТИНА, ОСАДНЕ, СЛОВАЧКА