Видео записи – Пети годишњи симпосион „Теологија у јавној сфери“, Требиње 8-11. фебруар 2018.