Пројекат „ Ђачка славарица“

Ђаци који похађају Православну вјеронауку у Основној школи „ Марин Држић“ Буна у Мостару, у сарадњи са својом вјероучитељицом, реализовали су заједнички осмишљен пројекат „ Ђачка славарица“. Тим за израду обухватио је ученике од четвртог до деветог разреда, од којих је свако својим истраживачким радом припремио текстуални и сликовни садржај на договорену тему. Циљ овог пројекта била је допринијети јаснијем и садржајнијем разумијевању крсне славе у нашем народу, уз жељу да знање стечено у школи претворимо у живо црквено искуство у својим парохијским заједницама и породици. Такође, овом приликом смо настојали и да проширимо своје ученичке компетенције повезивања наученог са свакодневним животом и развијања тимског духа. Обрађујући славске теме, настојали смо да проширимо сазнања људи, који похвално испуњавају традиционално – обичајни дио прослављања крсне славе, али им није довољно познато житије светитеља заштитника и следовање његовом примјеру на који нас позива, те веза са евхаристијским прослављањем празника. Водили смо се мишљу да поменуту књижицу штампамо у више примјерака и подијелимо је у нашим парохијским заједницама као дар најмлађих за старије, чиме бисмо остварили и најважнији циљ наставе вјеронауке – увођење у заједницу са Богом и ближњима.

Електронско листање књиге

Вјероучитељица Зорица Гојачић