У сретање празнику: Црква у Засаду

Припремила: Сунчица Пешић