Monthly Archives: фебруар 2014

Предавања Владике Атанасија (Јевтића) – О спасењу 1985.

Предавања Владике Атанасија (Јевтића) – Бог и човек 1988.

Предавања Владике Атанасија (Јевтића) – О Литургији 1989.

Предавања Владике Атанасија (Јевтића) – Литургија и екологија 1990.

Предавања Владике Атанасија (Јевтића) – Катихизис 1990.

Еп.Григорије – Бесједа у Саборном храму у Требињу

Посјета старијих разреда ОШ „Св. Василије Острошки“ Саборном Храму и Епархијском дому у Требињу

Данас је у новообновљеном Епархијском дому у Требињу уприличено предавање за девете разреде ОШ „ Свети Василије Острошки“ из Горице на тему „Пост и значај поста у животу православне омладине“ које је извео надлежни парох јереј Александар Илић, а у склопу редовне сарадње са вјероучитељицом Мирјаном Зиројевић која је дјецу из деветих разреда припремила по плану и програму вјеронауке за поменуто предавање као и посјету прелијепо живописаном Саборном Храму.

Након завршеног предавања свештеник је одговарао на унапријед постављена питања младих о посту и животу у вјери, а договорен је наставак дружења и разговора у Саборном храму на службама које слиједе.

Такмичење из православне вјеронауке у Основној школи “ Вук Караџић“

У Основној школи “ Вук Караџић“ у Требињу, у петак 21.02. 2014. године, одржано је школско такмичење из православне вјеронауке. Такмичили су се ученици седмог разреда на тему „Живот Светог Саве“. За такмичење је било заинтересовано 15 ученика, који су показали завидно знање. Ипак су се морала издвојити три најбоља ученика, која су се пласирала на општинско такмичење, а то су:

1. Анастасија Рудан 73 / 75
2. Бојана Атељевић 72 / 75
3. Дијана Мумало 71 / 75

Свештеници Саборног храма су им се захвалили тако што су им даривали по иконицу Бијелог анђела, а вјероучитељице су им у знак сјећања на ово такмичење и дружење уручиле захвалнице. Општинско такмичење одржат ће се 01.03.2014. године у Основној школи „Свети Василије Острошки“.

Брачни пар из Кине крстио се у Манастиру Тврдош

Maнaстир Tврдoш кoд Tрeбињa снaгoм вjeрe и љубaви привукao je Дaвидa и Линду – успjeшaн пoслoвни брaчни пaр из Кинe дa сe крстe и вjeнчajу бaш у oвoj, jeднoj oд нajљeпших прaвoслaвних свeтињa. Дaвид и Линдa упoзнaли су приje двaдeсeтaк гoдинa у Прaгу Хeрцeгoвцe сa кojимa су пoстaли пoрoдични приjaтeљи и oд њих нaучили o вjeри и трaдициjи Србa.
“Живjeли смo свудa у Eврoпи, мнoгo прoпутoвaли, aли никaдa ништo сличнo нисмo oсjeтили кao oвдje у Хeрцeгoвини, пoсeбнo у црквaмa и мaнaстиримa, гдje вaс прeплaви љубaв и срдaчнoст нa свaкoм кoрaку”, кaжe Линдa Вoнг.
Oнa je импрeсиoнирaнa пoзнaнствoм сa умирoвљeним eпискoпoм зaхумскo-хeрцeгoвaчким и примoрским Aтaнaсиjeм и истичe њeгoву нeпoсрeднoст. Прoтeклe нeдjeљe влaдикa je oкупиo испрeд мaнaстирa oвaj брaчни пaр из Кинe и њихoвe приjaтeљe, причao им o Хeрцeгoвини, нaрoду, приjaтeљству сa Кинeзимa… и фoтoгрaфисao сe с њимa.
Линдa кaжe дa никaдa нeћe зaбoрaвити њeгoвe блaгe риjeчи дoбрoдoшлицe, хeрцeгoвaчки хумoр, aли ни рaкиjу кojoм их je влaдикa пoчaстиo и oд кoje, кaкo кaжe, “oбрaзи гoрe и пoстajу jaркo црвeни, a oсмиjeх нe силaзи сa усaнa”.
“Никaдa у живoту ништa нисaм пилa oсим чaja, aли кaкo oдбити влaдику Aтaнaсиja кaдa вaс пoчaсти рaкиjoм стaрoм дeсeт гoдинa у кojу je свих тих гoдинa стaвљao љeкoвитe трaвe кoje je с пунo љубaви сaкупљao пo oкoлним брдимa и у близини мaнaстирa”, кaжe Линдa.
Jeдaн литaр рaкиje Дaвиду и Линди пoклoниo je влaдикa, aли ћe тo у нaрeдних двaдeсeт гoдинa “пиjуцкaти” дa би их пoдсjeћaлa нa мирис Хeрцeгoвинe и нa њимa дрaгe људe кojи ширe дoбрoту и љубaв.
Дaвид и Линдa кaжу дa су вjeнчaњeм у мaнaстиру Tврдoш ojaчaли дугoгoдишњу љубaв и oсjeтили дa je oнa сaдa мнoгo чвршћa, тe дa ћe и убудућe бити тaквa – кao вjeрa Србa и кao хeрцeгoвaчкo сунцe у свojoj пунoj снaзи. Oвaj брaчни пaр нajaвљуje дa ћe нaстaвити сaрaдњу сa Црквoм и дa плaнирa зajeдничкe прojeктe, jeр имajу исту мисиjу – пoмoћи нeзбринутe, угрoжeнe, бoлeснe..
Линдa сe бaви хумaнитaрним рaдoм и имa oгрoмaн брoj кoмпaниja у свиjeту и Кини, изгрaдилa je вeлики брoj шкoлa, a нeкрeтнинaмa je пoчeлa дa сe бaви приje 25 гoдинa.
“Пoтпунo истo кao људи oвдje у цркви чинимo и ми у `Yихaи` групи кojу вoдим. Групa свaкe гoдинe изaбeрe 500 дjeцe и oмлaдинe сa улицe кojи су бeскућници, сa рaзличитих прoстoрa Кинe и шкoлуje их спрeмa зa живoт” – oбjaшњaвa Линдa.
Oнa je дo сaдa пoмoглa 20.000 дjeцe – сирoчaди у Кини и пoкрeнулa мнoгe хумaнитaрнe aкциje, aли нaпoмињe дa je тeк нaкoн пoсjeтe Хeрцeгoвини схвaтилa дa je тo зaистa имaлo смислa.
“Пoслиje вjeнчaњa и крштeњa у хeрцeгoвaчкoм мaнaстиру oсjeћaмo сe кao диo тимa и oвe љубaви кojу смo oсjeтили. Из дубинe срцa пoштуjeмo вjeру кojу смo oвдje видjeли” , кaжe oвaj брaчни пaр.
Дaвид и Линдa истичу дa су вeoмa зaхвaлни приjaтeљу Дejaну Спaрaвaлу – кojи живи у Чeшкoj /чиjи je oтaц из Tрeбињa/ и кojи je циjeлo oвo путoвaњe oргaнизoвao – кao и Mиру Бoшкoвићу, сeкрeтaру влaдикe зaхумскo-хeрцeгoвaчкoг и примoрскoг Григoриja.

Извoр: Срнa

Прво појање нових чланова школског црквеног хора и Света литургија у Храму Св.Георгија у Горици

У недјељу блудног сина, а на празник Светог Симеона Богопримца и Св. Ане нови чланови хора црквеног појања ОШ „Св. Василија Острошког“ у Горици предвођени својом вјероучитељицом Мирјаном Зиројевић први пут су самостално пјевали на Светој Литургији. Најмлађима се искрено захвалио свештеник и уз поуку вјере свима подијелио иконице Богородице Млекопитатељнице благослов Поснице Светог Саве из Кареје са Свете Горе. Након послужења послије Свете Литургије весели дјечији осмјеси, граја и пјесма употпунили су радост свима окупљенима.

Увијек нова Света Литургија, увијек привлачи нове чланове у цркву која расте и буја, цвјета и мирише, увијек и изнова млађа и љепша.

Јереј Александар Илић

Храм у Габели враћен на листу споменика под заштитом државе

Храм Успенија Пресвете Богородице у Габели потиче из 1864. године и подигнут је добрим дјелом захваљујући милодарима из Русије, а који је 1858. године сакупио мостарски свештеник Прокопије Чокорило. Ово је једини православни храм на простору Јужне Херцеговине, који упркос многим ратним сукобима кроз своју историју није срушен и у онакав какав је изграђен свиједочи о том историјском раздобљу, али и о православној архитектури тога доба. Црква је подигнута, за то вријеме у најраспрострањенијем типу правоугаоне грађевине са полукружном апсидом и звоником на преслицу и до данас је готово непромјењена. Црква је зидана клесаним каменом и малтером, а покривена цријепом. Дужина цркве с олтаром износи 14 метара, ширина 7 метара, висина звоника са три звона износи 11 метара. Звоник је украшен, а испод крова се налази вијенац.

Дана 19.11.1954. године Темељним ријешењем Завода за заштиту споменика и природних ријеткости у Сарајеву под бројем 1003/54 забиљежео је да се ставља под заштиту државе као споменик културе што после последњег грађанског рата у БиХ није било узето у обзир, те због тога је Српска православна црквена општина чапљинска покренула петицију бр. 108/13 од 17. септембра 2013. године Комисији за очување националних споменика БиХ, да се храм у Габели врати на листу споменика који су под заштитом државе, на основу кога је Комисија на 60. сједници одржаној од 03. до 05. фебруара 2014. године у Сарајеву, донијела одлуку о проглашењу националним спомеником, између осталих, градитељске цијелине цркве Успења Пресвете Богородице са покретном имовином и надгробним споменицима у Габели, општина Чапљина.

Света Арх. Литургија у Петропавловом манастиру

На Сретење Господње у Петропавловом манастиру, Свету Архијерејску Литургију служио је Епископ Западно-амерички г. Максим, уз саслужење иумана тврдошког Саве и свештеника Миленка Спреме, Николе Јанковића и Милана Унковића. Послије читања Светог Јеванђеља владика Максим је бесједио окупљеном вјерном народу.

Бесједа Епископа Максима

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.